Его пути я хранил, и не уклонялся. Иов 23:11

Процес державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання.