РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

Чистота в служении - 2Тим.2.1-10

Книга Библии: 
Проповедник: 

Чистота в служении - 2Тим.2.1-10