Его пути я хранил, и не уклонялся. Иов 23:11

День уже минає, наступає ніч (група МФ)