РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

Молитва к Богу. Иерем. 33:3

По теме: 
Книга Библии: 
Проповедник: