РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

Величие Раба Господнего. Исаия 42:1-4

Книга Библии: 
Проповедник: