Служіння нечуючим освіта Україна
1. Мета
Підготувати для помісних церков кваліфікованих організаторів християнської освіти для глухих та перекладачів української та російської жестової мови глухих.
2. Опис програми
Тривалість навчання – 4 роки (по три двотижневі сесії на рік).
Форма навчання – заочна.
3. Вимоги до вступу
Програма призначена для братів і сестер, які активно задіяні в служінні помісних церков.

Вступні іспити:
1. Співбесіда в ректораті.
2. Тест на знання Біблії.
4. Кваліфікація
Після закінчення програми «Служіння нечуючим» випускники отримують ступінь бакалавра служіння нечуючим (Bachelor of Arts in Deaf Ministry (BA.DEAF))
5. Документи
Необхідно підготувати такі паперові документи:
1. Характеристика-рекомендація церковної ради помісної церкви.
2. Свідчення про особисте навернення.
3. Копія документа про державну освіту.
4. Копія документа про духовну освіту (якщо є).
5. Дві фотокартки 3x4 см.
6. Копія паспорта (першої сторінки).
7. Медична довідка 086-У.

Паперові документи необхідно привезти на першу сесію!
Дата першої сесії буде оголошена заздалегідь. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією на сайті ІБС.

Охочі навчатися за програмою «Служіння нечуючим» повинні попередньо зареєструватися!
Тривалість навчання: 4 роки
 
Форма навчання: заочна 
 

Навчальна програма

Назва предмета

1 рік

рік

рік

4  рік

Кредити

СБ  511

Систематичне богослов’я I

 

 

 

 

3,5

 

Введення в богослов’я

0,25

 

 

 

 

Бібліологія

0,75

 

 

 

 

Вчення про Бога

1,25

 

 

 

 

Вчення про Ісуса Христа

1,25

 

 

 

СБ  512

Систематичне богослов’я II

 

 

 

 

3

 

Вчення про Духа Святого

 

1

 

 

 

Вчення про людину та гріх

 

1

 

 

 

Вчення про спасіння

 

 

1

 

СБ  513

Систематичне богослов’я III

 

 

 

 

3

 

Вчення про церкву

 

 

 

1

 

Вчення про ангелів

 

 

 

0,75

 

Вчення про останні події

 

 

 

1,25

 БЕ 511

Біблійна географія

2

 

 

 

2

 БЕ 51_

Експозиція книги Рут  

 

1

 

 

1

 СЗ 512

Огляд Старого Заповіту I

3

 

 

 

3

 СЗ 513

Огляд Старого Заповіту II

 

2

 

 

2

 НЗ 512

Огляд Нового Заповіту

 

1

2

 

3

 ПС 515

Біблійне душепіклування

 

 

1

 

1

 ХО 517

Методика біблійного уроку

 

1

 

 

1

 ХО 5114

Організація християнських таборів

 

1

 

 

1

 СН 511

Калькована жестова мова

1

1

2

1,5

5,5

 СН 512

Біблійна жестова мова

0,5

0,5

0,5

 

1,5

 СН 513

Жестова мова нечуючих

0,5

1

2

1

4,5

 СН 514

Огляд дефектології

 

 

1

 

1

 СН 516

Особливості сприйняття грухих

0,5

 

0,5

 

1

 СН 517

Порушення мови та її корекція

 

1

1

 

2

 СН 518

Етика христ. сурдоперекладача

0,5

 

0,5

 

1

 СН 519

Творчий потенціал перекладача

 

 

0,5

0,5

1

 СН 5110

Мистецтво жестової мови

 

1

 

 

1

 СН 5111

Практичні навички ЖМ

 

0,5

0,5

 

1

 СН 5112

Навички образного співу

0,5

 

0,5

 

1

 СН 1013

Біблійні основи євангелізації

 

 

 

1

1

 СН 1014

Музичне служіння

 

 

1

 

1

 СН 1015

Соціальна робота з нечуючими

 

 

 

1

1

 СН 1016

Біблія ЖМ

 

 

1

2

3

 СН 1017

Жестова мова

 

 

 

4

4

 ЗН 514

Вирішення конфліктів

1

 

 

 

1

 ЗН 517

ТВДР

1

 

 

 

1

 ЗН 5110

Основи медицини

 

1

 

 

1

 ЗН 5113

Християнська етика

1

 

 

 

1

 

Додаткові предмети

 

1

 

1

2

Ітого

 

15

15

15

15

60

 

Факультативні заняття

 

 

 

12

 

 

Дипломна робота

 

 

 

10

 

 

Практикум

 

 

 

3

 

Всього

 

 

 

 

85

 Згідно з ECTS

 

 

 

 

128

 

Тривалість навчання: 4 роки

Форма навчання: заочна 

Описание курсов

Систематическое богословие І

Курс содержит в себе: учение о Боге, в котором рассматриваются сущность и атрибуты Бога, Его имена, учение о Троице; учение о Господе Иисусе Христе, в котором изучается божественность и человечность Иисуса Христа, Его воплощение и искупительное дело, основные события в Его земной жизни и их значение, Его служение; учение о Святом Духе, в котором изучается природа и личность Святого Духа, Его служение в периоды Ветхого и Нового Заветов, действия Святого Духа в церкви и в каждом верующем.

Библейская география

Данный курс рассматривает общую топографию, климат, дороги, культуру и быт еврейского народа, а также важные исторические библейские периоды и события во свете географии земли, избранной Богом для Его народа. Целью Библейской географии является изучение Плодородного Полумесяца как места Божьего драматического и искупительного действия в жизни израильского народа.

Библейская апологетика

Данный курс рассматривает принципы защиты христианского вероучения как уникального явления, знакомит студентов с практикой апологетики Нового Завета, ранней христианской церкви и современными методами в работе с основными мировыми религиями, культами, оккультизмом, со значением и местом апологетики в вопросах современной морали и этики. Курс знакомит студентов с выдающимися богословами и их апологетическими трудами. Целью данного курса является формирование у студентов христианского мировоззрения и уверенности в исповедуемом вероучении, а также научение их эффективной защите Библейского учения.

Обзор Ветхого Завета І

В курс входят книги Ветхого Завета: Пятикнижие, Исторические и Поэзия. Курс предусматривает выделение структуры, темы и истин Ветхого Завета из данных книг, чтобы дать понимание Божьего откровения и Его плана искупления. Важное место отводится действию Бога в жизни людей, народов и Израиля. Особое место отводится изучению специфики еврейской поэзии, ее построению и композиции.

Решение конфликтов

Данный курс рассматривает различные типы конфликтов, а также методы их выявления и разрешения. Студенты изучают не только способы решения конфликтных ситуаций на основании Слова Божия, но и то, как предупреждать их возникновение. В курсе используется множество Библейских примеров правильного и неправильного решения конфликтов.

Основы медицины

Данный курс знакомит студентов с правилами оказания первой медицинской помощи и профилактики несчастных случаев, а также дает общее знание основ медицины и представление о болезнях, их разновидностях и методах лечения. Одна из целей курса — научить студентов организовывать пункты медицинской помощи при церквах, христианских лагерях.

Калькирующая жестовая речь

Цель данного предмета — научить студентов дактилологическому языку и общеупотребительной калькирующей жестовой речи, сформировать у студентов прочные навыки прямого и обратного сурдоперевода.

Библейский жестовый язык

В данном курсе студенты изучают библейские жесты для перевода в церквах на богослужениях.

Жестовый язык глухих

Данный курс направлен на то, чтобы научить студентов переводить в разных языковых системах: язык жестов и язык слов, придерживаясь традиционных норм жестового языка и литературных норм словесной речи.

Основы анатомии и физиологии человека с патологиями органов слуха

В данном специальном курсе изучаются основы анатомии и физиологии органов слуха. Студентов знакомят с классификацией и характеристиками нарушений слуховой функции организма и методами компенсации нарушенной слуховой функции.

Навыки образного пения

Данный курс должен помочь христианскому сурдопереводчику в музыкальном служении.

Христианская этика сурдопереводчика

В данном курсе рассматривается специфика нравственной сознательности сурдопереводчика, затрагиваются вопросы возможных моральных проблем, касающихся деятельности и общения сурдопереводчика с глухими.

Искусство жестового языка

 

Систематическое богословие ІІ

Этот курс рассматривает и изучает Библейское свидетельство о сотворении мира и человека, природу человека и ее составляющие, грехопадение человека и последствия этого события, природу и источник греха. В данном курсе делается анализ ошибочных взглядов на сотворение мира и происхождение человека. В курсе также рассматривается необходимость спасения человека, цель, план, метод и библейский путь спасения. Уделяется внимание подробному рассмотрению духовного состояния спасенного чело- века, его жизнь освящения, методы освящения; затрагиваются вопросы неправильного понимания греха.

Творческий потенциал переводчика в служении

Данный курс имеет практическую направленность на то, чтобы помочь христианскому сурдопереводчику в полной мере реализовать свой духовный потенциал.

Организация христианских лагерей для глухих

В результате изучения данного курса студенты обучаются принципам и методике организации и проведения христианских лагерей для глухих, составлению программ библейского обучения, творческой деятельности, душепопечительской работе.

Практические навыки жестового языка

 

Методика преподавания глухим и слабослышащим

Данный курс предназначен для методической и практической подготовки студентов к преподаванию для глухих и слабослышащих. В курсе предусмотрены практические занятия по проведению пробных уроков.

Нарушение речи и ее коррекция

Данный курс знакомит студентов с особенностями развития речи у детей и причинами ее нарушения, а также дает практические рекомендации по коррекции речи.

Обзор Нового Завета

Данные курсы освещают тематику, назначение, построение и содержание всех 27 книг Нового Завета и их взаимную связь. Курсы предусматривают дать представление об основной идее Нового Завета и его значимости с точки зрения спасения и освящения, углубить знания о личности и делах Иисуса Христа. Курсы рассматривают периодизацию новозаветной истории, связь Нового Завета с Ветхим, предполагаемый порядок написания книг НЗ и их классификацию.

Обзор Ветхого Завета ІІ

Курс охватывает книги больших и малых пророков и рассматривает развитие пророческого откровения до событий,описанных в книге Откровение. Особое внимание обращено на принципы применения пророчеств времени Ветхого Завета к событиям дней Церкви.

Обзор истории развития сурдопедагогики

Данный специальный курс обзорно знакомит студентов с историей формирования и развития основных педагогических систем воспитания и обучения глухих детей и взрослых с целью подготовки студентов-сурдопереводчиков к эффективному служению среди глухих.

Систематическое богословие ІІІ

В курсе изучается библейское определение церкви, ее основание, возникновение, внутреннее устройство и управление, назначение и функции. Рассматриваются понятия Вселенской и поместной церкви, а также вопросы дисциплины в церкви и условия член- ства. В курсе преподается библейское учение об ангелах, об их происхождении, природе и служении, рассматривается учение о диаволе и падших ангелах и их будущее. Рассматриваются также будущие события, которые предсказаны в Священном Писании, и порядок совершения грядущих событий.

Методика музыкального служения в ВШ

Курсом предусмотрено изучение основных понятий нотной грамоты и основ дирижирования. Курс рассматривает место пения и музыки в воскресной школе, дает студентам методические рекомендации относительно подбора детских песен соответственно теме урока и возрасту детей, прослушивания, разучивания текста и мелодии песни. Программой данного предмета предусмотрено ознакомление студентов с особенностями детского голоса, возрастным певческим диапазоном.

Всі навчальні програми

Деталі навчальних програм