РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ «ВИЩИЙ ДУХОВНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД»

Магістр теології

1. Мета програми

- Підвищити рівень кваліфікації випускників ІБС (братів), які активно звершують служіння в помісних церквах.

- Забезпечити студентів необхідними знаннями й практичними навичками в таких сферах служіння, як учнівство, біблійне консультування та душепіклування.


2. Опис програми

 Форма навчання – заочна.

 Тривалість навчання – 2 роки (по три двотижневі сесії на рік).

 Без вивчення стародавніх біблійних мов.

 Без вступних іспитів.


3. Вимоги до вступу

 Програма призначена для братів, які закінчили програму «Пасторське служіння і богослов'я» і мають ступінь магістра пасторського служіння і богослов'я (Master of Divinity (M.Div)).


4. Кваліфікація

 Після закінчення програми «Біблійне душепіклування» випускники ІБС, які мали ступінь магістра пасторського служіння і богослов'я (Master of Divinity (M.Div)), отримують ступінь магістра теології (Master of Theology (Th.M)).

 

5. Документи

Охочі навчатися за програмою «Біблійне душепіклування» повинні попередньо зареєструватися!

 

Необхідно також підготувати такі паперові документи:

1. Анкета Семінарії (натисність на "Анкета Семінарії" і отримайте анкету у форматі pdf). Анкету можна заповнити й відіслати електронною поштою.

2. Характеристика-рекомендація церковної ради помісної церкви.

3. Копія документа про державну освіту.

4. Копія диплома про закінчення ІБС з додатком до диплома.

5. Дві фотокартки 3x4 см.

6. Копія паспорта (першої сторінки).

7. Флюорографія.


Паперові документи необхідно привезти на першу сесію!

Про дату першої сесії буде заздалегідь повідомлено на сайті ІБС. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією.

Українська

Тривалість навчання: 2 роки

Форма навчання: заочна

Навчальна програма

Назва предмета

1 рік

2  рік

Кредити

СБ   234

Історичне богослов’я

 

2

2

БЕ   127

Шлюб та сім'я

2

 

2

БЕ  132

Біблійна експозиція духовних дарів

 

1

1

БЕ  1301

Експозиція Книги Буття (1-11)

1

 

1

БЕ  1339

Експозиція Книги Малахії

1

 

1

БЕ  1417

Експозиція Послання до ефесян

 

1

1

БЕ   135

Методика богословських досліджень

1

 

1

ПС  1541

Введення в біблійне душепіклування

3

 

3

ПС  1542

Біблійна конфліктологія

 

2

2

ПС  1543

Методика змін

 

3

3

ПС  1544

Типові проблеми та їх вирішення

2

 

2

ПС  1545

Методи і практика душепіклування

2

 

2

ПС  1546

Практичні заняття

 

2

2

ПС  1547

Мистецтво комунікації

1

 

1

ПС  1548

Біблійне лідерство

 

1

1

ПС  1549

Методика викладання

 

1

1

ПС  1550

Комп'ютерні технології та сім'я

 

1

1

ПС  1551

Учнівство іноземних студентів

1

 

1

ПС  1552

Учнівство новонавернених

1

 

1

ПС  1553

Духовне життя служителя

 

1

1

 

 

15

15

30

 

Практикум

 

6

 

 

Факультативні заняття

 

5

 

 

Дипломна робота

 

9

 

Всього

 

 

50

Срок обучения: 2 года

Форма обучения: заочная


Описание курса 

Экспозиция книги ВЗ

(13_)

Экспозиционное изучение книги ВЗ, включающее исследование её исторического окружения, литературной структуры, известных систем толкования и тематического развития, а также взаимоотношения данной книги с другими пророческими разделами Писания.

Экспозиция книги НЗ

(13_)

Экспозиционное изучение книги НЗ, которое включает исследование её исторического окружения, литературной структуры, известных систем толкования и тематического развития, а также взаимоотношения данной книги с другими пророческими разделами Писания.

Историческое богословие

(134)

Детальное исследование христианского богословия за все века его существования. В данном курсе проводится изучение формирования основных доктрин о Боге, Христе, Святом Духе, спасении, церкви и других сферах с целью прослеживания, каким образом эти доктрины формировались на протяжении многих веков.

Методика исследовательской работы

(695)

Данный курс предназначен для того, чтобы совершенствовать навыки студентов, необходимые при самостоятельных библейско-богословских исследованиях: работа с библиотекой, исследование и толкование работ других авторов, составление библиографического перечня источников информации, составление планов изложения, составление различного вида устных и письменных изложений.

Библейское наставничество

(135_)

В данном курсе студенты изучают методы консультирования и наставничества, которые касаются особых областей семьи и брака. Затронутые темы включают в себя современные проблемы семьи. Рассматриваются вопросы организации специальных церковных программ, направленных на решение проблем семейной жизни.

Библейское ученичество

(1319)

Данный курс имеет практическую направленность и предусматривает личное ученичество группы студентов с преподавателем.

Экспозиция Евангелия от Матфея

(13_)

Данный предмет представляет собой анализ первого Евангелия, в котором особое внимание уделяется личности Христа, Нагорной проповеди, притчам о Царстве Небесном и речи на горе Елеонской. Здесь также излагается соответствующее практическое применение и некоторые идеи для проповедей.

Богословие и практика молитвы

(137)

Изучение молитв Ветхого и Нового Заветов и учения Писания о молитве.

Семейная жизнь служителя

(135_)

Программа библейского изучения рассматривает супружество и взаимоотношения в семье служителя. В программе говорится об определении ролей членов семьи, о брачных отношениях и родительских навыках, о взаимосвязи между домом и церковью, о доме как о воспитательном центре, о специфических проблемах, касающихся служителя и его семьи.

Библейское руководство/Библейское ученичество

(13_)

Библейское экзегетическое изучение тем руководства и ученичества. Этот курс включает в себя рассмотрение приоритетов в личной жизни, в семейных и других ключевых обязанностях, связанных со взаимоотношениями с другими людьми. Особое внимание уделяется качеству руководства и принципам руководства.

Апологетика

(136)

Изучение главных исторических и современных методологий для защиты христианских истин и для положительного нахождения доказательств в пользу христианства. Этот курс подчеркивает экзегетическое и богословское превосходство общепризнанного предположительного подхода.

Методика преподавания

(139)

Данный курс направлен на совершенствование навыков студентов, как будущих преподавателей, в разработке учебных курсов, планировании и составлении лекций и учебных заметок.