Hrystyanska osvita bakalavr Ukraina
1. Мета
Підготувати кваліфікованих організаторів християнської освіти для помісних церков, учителів недільних шкіл, учителів християнської етики, організаторів молодіжного, табірного та жіночого служіння.
2. Опис програми
Тривалість навчання – 4 роки (по три двотижневі сесії на рік).
Форма навчання – заочна.
3. Вимоги до вступу
Програма призначена для братів та сестер, які активно задіяні в служінні помісних церков.

Вступні іспити:
1. Співбесіда в ректораті.
2. Тест на знання Біблії.
3. Біблійний урок з конспектом.
4. Кваліфікація
Після закінчення програми «Християнська освіта» випускники отримують ступінь бакалавра християнської освіти та вчителя християнської етики (Bachelor of Arts in Christian Education (BACE)).
5. Документи
Необхідно підготувати такі паперові документи:
1. Характеристика-рекомендація церковної ради помісної церкви.
2. Свідчення про особисте навернення.
3. Копія документа про державну освіту.
4. Копія документа про духовну освіту (за наявності).
5 Дві фотокартки 3x4 см.
6. Копія паспорта (першої сторінки).
7. Медична довідка 086-У.

Паперові документи необхідно привезти на першу сесію!
Дата першої сесії буде оголошена заздалегідь. Слідкуйте, будь ласка, за інформацією на сайті ІБС.

Охочі навчатися за програмою «Християнська освіта» повинні попередньо зареєструватися!
Тривалість навчання: 4 роки
 
Форма навчання: заочна 
 

Навчальна програма

Назва предмета

1 рік

2  рік

3  рік

4 рік

Кредити

 БС 311

Систематичне богослов’я I

 

 

 

 

3,5

 

Введення в богослов’я

0,25

 

 

 

 

Бібліологія

0,75

 

 

 

 

Вчення про Бога

1,25

 

 

 

 

Вчення про Ісуса Христа

1,25

 

 

 

 БС 312

Систематичне богослов’я II

 

 

 

 

3

 

Вчення про Духа Святого

1

 

 

 

 

Вчення про людину та гріх

 

1

 

 

 

Вчення про спасіння

 

 

1

 

 БС 313

Систематичне богослов’я III

 

 

 

 

3

 

Вчення про церкву

 

 

1

 

 

Вчення про ангелів

 

 

 

0,75

 

Вчення про останні події

 

 

 

1,25

 БЕ 311

Біблійна географія

2

 

 

 

2

 БЕ 313

Герменевтика

 

1

1

 

2

 БЕ 31_

Експозиція книги Рут    

 

 

 

1

1

 БЕ 31_

Експозиція книги Естер  

1

 

 

 

1

 СЗ 312

Огляд Старого Заповіту I

3

 

 

 

3

 СЗ 313

Огляд Старого Заповіту II

 

2

 

 

2

 НЗ 312

Огляд Нового Заповіту

 

1

2

 

3

 НЗ 317

Життя та вчення Ісуса Христа

 

 

2

 

2

 ПС 314

Біблійна етика

 

 

 

2

2

 ПС 315

Біблійне душепіклування

 

1

 

 

1

 ПС  217

Інклюзивне навчання

 

1

 

 

1

 ІX 311

Історія християнства

 

 

2

 

2

 ІX 312

Історія братства ЄХБ

 

 

 

2

2

 МС 311

Місіологія та євангелізм

1

 

 

 

1

 МС 212

 Культи та світові релігії

 

 

1

1

2

 ХО 311

Християнська педагогіка

 

 

1

 

1

 ХО 312

Організація дитячого служіння

0,5

0,5

 

 

1

 ХО 313

Методика викладання I

 

1

 

0,5

1,5

 ХО 314

Методика викладання II

 

1,5

0,5

 

2

 ХО 315

Методика викладання III

 

 

1

0,5

1,5

 ХО 316

Підліткове служіння

 

 

 

1

1

 ХО 316

Християнська етика в школі

 

0,5

0,5

1

2

 ХО 318

Музичне служіння

 

 

 

1

1

 ХО 319

Жіноче служіння

 

1

1

 

2

 ХО 3111

 Сучасні технології у викладанні

 

1

 

 

1

 ХО 3112

 Християнська етика (практика)

 

 

 

1

1

 ХО 3114

 Організація християнських таборів

 

1,5

0,5

 

2

 ХО 3115

 Етика Нагірної проповіді

 

1

 

 

1

 ЗН 314

Вирішення конфліктів

1

 

 

 

1

 ЗН 317

ТВДР

1

 

 

 

1

 ЗН 3110

Основи медицини

 

 

 

1

1

 ЗН 3111

Адміністрування та планування

 

 

0,5

0,5

1

 ЗН 3113

Християнський етикет

1

 

 

 

1

              

 Додаткові предмети

 

 

 

0,5

0,5

Ітого

 

15

15

15

15

60

 

Факультативні заняття

 

 

 

12

 

 

Дипломна робота

 

 

 

10

 

 

Практикум

 

 

 

3

 

 Всього

 

 

 

 

85

 Згідно з ECTS

 

 

 

 

128

 

Срок обучения: 4 года

Форма обучения: заочная 

Описание курсов 

 

Систематическое богословие І

Курс содержит в себе: учение о Боге, в котором рассматриваются сущность и атрибуты Бога, Его имена, учение о Троице; учение о Господе Иисусе Христе, в котором изучается божественность и человечность Иисуса Христа, Его воплощение и искупительное дело, основные события в Его земной жизни и их значение, Его служение; учение о Святом Духе, в котором изучается природа и личность Святого Духа, Его служение в периоды Ветхого и Нового Заветов, действия Святого Духа в церкви и в каждом верующем.

Библейская география

Данный курс рассматривает общую топографию, климат, дороги, культуру и быт еврейского народа, а также важные исторические библейские периоды и события во свете географии земли, избранной Богом для Его народа. Целью Библейской географии является изучение Плодородного Полумесяца как места Божьего драматического и искупительного действия в жизни израильского народа.

Библейская апологетика

Данный курс рассматривает принципы защиты христианского вероучения как уникального явления, знакомит студентов с практикой апологетики Нового Завета, ранней христианской церкви и современными методами в работе с основными мировыми религиями, культами, оккультизмом, со значением и местом апологетики в вопросах современной морали и этики. Курс знакомит студентов с выдающимися богословами и их апологетическими трудами. Целью данного курса является формирование у студентов христианского мировоззрения и уверенности в исповедуемом вероучении, а также научение их эффективной защите Библейского учения.

Обзор Ветхого Завета І

В курс входят книги Ветхого Завета: Пятикнижие, Исторические и Поэзия. Курс предусматривает выделение структуры, темы и истин Ветхого Завета из данных книг, чтобы дать понимание Божьего откровения и Его плана искупления. Важное место отводится действию Бога в жизни людей, народов и Израиля. Особое место отводится изучению специфики еврейской поэзии, ее построению и композиции.

Грамматика родного языка

Программа грамматики современного родного языка включает следующие разделы: морфологию и синтаксис. Цель курса — формировать у студентов навыки с помощью языковых средств верно определять связи между предложениями прочитанного отрывка Священного Писания, а также между словами внутри предложения, что важно при чтении, исследовании и комментировании мест Священного Писания.

Логика

Данный курс рассматривает основные принципы логического мышления, необходимые как в жизни, так и в служении каждого христианина. Студенты изучают определения, понятия и законы логики, учатся принципам выявления и устранения логических ошибок, которые, умышленно или неумышленно, люди допускают в своих рассуждениях и выводах.

Решение конфликтов

Данный курс рассматривает различные типы конфликтов, а также методы их выявления и разрешения. Студенты изучают не только способы решения конфликтных ситуаций на основании Слова Божия, но и то, как предупреждать их возникновение. В курсе используется множество Библейских примеров правильного и неправильного решения конфликтов.

Основы медицины

Данный курс знакомит студентов с правилами оказания первой медицинской помощи и профилактики несчастных случаев, а также дает общее знание основ медицины и представление о болезнях, их разновидностях и методах лечения. Одна из целей курса — научить студентов организовывать пункты медицинской помощи при церквах, христианских лагерях.

Организация обучения в церкви

Курс знакомит студентов с основными положениями организации и структуры воскресной школы в церкви. Цель курса — дать студентам практические умения и навыки, необходимые для эффективной работы воскресной школы. Курс также дает знания по организации и оснащению помещения для занятий, формированию библиотеки, разработке учебных планов и программ, подбору преподавателей, применению технических средств.

Систематическое богословие ІІ

Этот курс рассматривает и изучает Библейское свидетельство о сотворении мира и человека, природу человека и ее составляющие, грехопадение человека и последствия этого события, природу и источник греха. В данном курсе делается анализ ошибочных взглядов на сотворение мира и происхождение человека. В курсе также рассматривается необходимость спасения человека, цель, план, метод и библейский путь спасения. Уделяется внимание подробному рассмотрению духовного состояния спасенного чело- века, его жизнь освящения, методы освящения; затрагиваются вопросы неправильного понимания греха.

Экзегетика поэтической книги

Рассмотрение структуры поэтической книг ВЗ, сущности и форм поэзии Ветхого Завета и экзегетики некоторых выборочных псалмов в свете их Мессианской, теологической или религиозной важности.

Обзор Ветхого Завета ІІ

Курс охватывает книги больших и малых пророков и рассматривает развитие пророческого откровения до событий,описанных в книге Откровение. Особое внимание обращено на принципы применения пророчеств времени Ветхого Завета к событиям дней Церкви.

Христианская этика (теоретический курс)

Данный курс предназначен для усвоения студентами базисных теоретических сведений по этике. В ходе работы студенты овладеют основной этической терминологией, рассмотрят основные этические системы, ознакомятся с компонентами этики и их взаимодействии. Студенты изучат основы этического учения в свете Ветхого Завета. Изучат и определят ветхозаветные источники этического учения. Рассмотрят ключевые принципы этики в Торе. Также изучат этику в Декалоге, вклад пророков в этическое учение Ветхого Завета. Рассмотрят и определят этическую направленность и центральные темы в литературе мудрости. В ходе работы над курсом студенты изучат природу нравственного учения Иисуса Христа, детально исследуют основную часть этического учения Христа в Нагорной проповеди, в Евангелиях и новозаветных посланиях. Курсом предусматривается написание творческой работы по темам «Этика в Декалоге» и «Этическое учение Христа».

Этика Нагорной проповеди

(1611)

В данном курсе студенты подробно изучают Нагорную проповедь как сущность этического учения Христа для нового, возрожденного человека. Нагорная проповедь рассматривается как совершенное пособие для того, чтобы жить жизнью, угодной Богу, приобретать качества, какие хочет видеть в жизни человека Бог, претворять в жизнь учение Христа, чтобы этим достичь других людей вестью о Господе.

Организация христианских лагерей

Данный курс обучает методике организации христианских лагерей, планированию программ, библейских занятий и времени личного общения с Богом, различных видов активной и творческой деятельности в пятидневных и двухнедельных лагерях. На завершающем этапе студенты составляют программу для христианского лагеря с целью евангелизации неспасенных детей и наставления в вере верующих детей.

Творческие методы преподавания

Этот курс является практическим. В ходе работы студенты учатся использовать творческие методы в разработке и преподавании библейских уроков для подростков. Студенты ознакомятся с интерактивными методиками преподавания Библии. Узнают, как привлечь и удержать внимание подростка на библейском уроке. На практике овладеют интерактивными методами (работа в малых группах, парах, технологии «Аквариум», «Древо решений», «Карусель», «Анализ проблемы»,«Займи позицию», «Микрофон», игры-симуляции, и др.) Научатся моделировать проблемные ситуации, чтобы максимально помочь подростку в принятии решения по той или иной жизненной проблеме. Студенты ознакомятся с разными видами прикладной наглядности, а также овладеют методикой использования предметных уроков в библейском обучении. Курс предусматривает написание и демонстрацию студентами урока с использованием интерактивных методов, прикладной наглядности.

Методика проведения библейского урока І

Данный курс предназначен для методической и практической подготовки студентов к проведению библейских уроков для малышей. Курс рассматривает библейский урок как систематическое учение, раскрывающее библейскую истину и направленное на обучение и наставление детей. В программе курса рассматриваются принципы работы и организация обучения маленьких детей (от рождения до 5 лет) в церкви. В курсе предусматриваются практические занятия по составлению плана уроков, а также проведению студентами пробных библейских уроков для детей этого возраста. В цикле занятий изучаются темы по организации комнаты для детей, подбору штата сотрудников, использование разных видов наглядных пособий в ходе обучения малышей библейским истинам. Также рассматриваются разные формы творческой активности, которая будет использоваться на уроках.

Методика проведения библейского урока ІІ

Данный курс предназначен для методической и практической подготовки студентов к проведению библейских уроков для детей среднего возраста. Курс включает практические занятия по планированию евангелизационных и доктринальных библейских уроков, по заучиванию библейских стихов, песен, по подготовке и преподаванию центральной истины библейского отрывка. В курсе студенты изучают методы практического применения истины в жизни детей и принципы душепопечительских бесед с ребенком.

Организация женского служения

Данный курс рассматривает место и роль женщины в церкви, соответственно Священному Писанию. В ходе изучения курса студентов знакомят с видами церковного женского служения и обучают методике его организации и проведения. В курсе предусматриваются практические занятия по составлению различных программ женского служения.

Обзор Нового Завета

Данные курсы освещают тематику, назначение, построение и содержание всех 27 книг Нового Завета и их взаимную связь. Курсы предусматривают дать представление об основной идее Нового Завета и его значимости с точки зрения спасения и освящения, углубить знания о личности и делах Иисуса Христа. Курсы рассматривают периодизацию новозаветной истории, связь Нового Завета с Ветхим, предполагаемый порядок написания книг НЗ и их классификацию.

Экзегетика исторической книги

Экзегетическое рассмотрение выборочных отрывков исторической книги ВЗ,которое уделяет особое внимание вступительным, экзегетическим и теологическим вопросам.

Герменевтика

Введение к науке и искусству герменевтики, обзор основных исторических и современных подходов к толкованию Библии. Попытки установить как общие, так и особые принципы толкования притч, типологий, пророчеств, поэзии и образных выражений.

Жизнь и учение Иисуса Христа

Данные курсы изучают хронологию жизни Иисуса Христа и Его учение, рассматривают свидетельства различных христианских и нехристианских источников, свидетельствующих о личности Христа, изучают исторический фон Его служения, а также богословское и практическое значения Его жизни и учения для Церкви.

Методика исследовательской работы

Данный курс предназначен для того, чтобы совершенствовать навыки студентов, необходимые при самостоятельных библейско-богословских исследованиях: работа с библиотекой, исследование и толкование работ других авторов, составление библиографического перечня источников информации, составление планов изложения, составление различного вида устных и письменных изложений.

Библейская этика

Данный курс сконцентрирован на рассмотрении современных этических вопросов в свете Библии как вседостаточного, непогрешимого и вечно актуального источника откровения Бога к человеку. Для аргументации решений различных вопросов используются тексты Ветхого и Нового Заветов и содержащиеся в Писании вечные принципы, помогающие их решению. Данный курс помогает студентам находить ответы на практические вопросы христианской жизни и служения.

Христианская педагогика

Данный курс рассматривает педагогику как науку о воспитании и обучении и, в частности, образование на основе Священного Писания, на примере жизни и учения Иисуса Христа. Курс рассматривает воспитание и библейское образование как процесс систематического воздействия и влияния учителя-христианина на формирование характера и поведения ученика, формирование его библейского мировоззрения; кратко затрагиваются также основные этапы развития педагогики.

Методика проведения библейского урока ІІІ

Курс построен таким образом, что в процессе учебы студенты овладевают навыками работы с возрастной категорией детей 12-17 лет не только теоретически, но и практически. В ходе курса они усвоят принципы работы с подростками, основываясь на Слове Божьем, a также изучат специфику построения библейских занятий для данного возраста, освоят разные формы построения уроков, овладеют методикой интерактивного общения с подростками. Студенты научатся находить и формулировать библейские истины, составлять конспекты уроков, применять библейские истины в практической жизни, а также научатся разрабатывать календарные планы. Курсом предусматривается разработка и представление пробных практических уроков для подростков.

Библейские основания евангелизации детей

Курс рассматривает библейские основания необходимости евангелизации детей и преследует своей целью показать студентам, что ребенок, как и любой взрослый человек, нуждается в спасении и ценен в глазах Бога. Изучая данный курс, студенты знакомятся с различными религиозными направлениями и основными доктринами этих религий, а также с методами наставления новообращенных детей на истинный путь. Курс включает практические занятия для студентов, как, например, объяснение детям Евангелия и проведение душепопечительских бесед с ними.

Систематическое богословие ІІІ

В курсе изучается библейское определение церкви, ее основание, возникновение, внутреннее устройство и управление, назначение и функции. Рассматриваются понятия Вселенской и поместной церкви, а также вопросы дисциплины в церкви и условия член- ства. В курсе преподается библейское учение об ангелах, об их происхождении, природе и служении, рассматривается учение о диаволе и падших ангелах и их будущее. Рассматриваются также будущие события, которые предсказаны в Священном Писании, и порядок совершения грядущих событий.

История христианства

Данный предмет представляет собой обзор истории христианской Церкви от ее рождения до наших дней. Курс знакомит студентов с выдающимися людьми, основными историческими и культурными событиями, догматическими спорами и религиозными достижениями в разные периоды: ранний (І-ІІІ вв.), период Вселенских соборов (IV-VIII вв.), раскол Церкви и формирование Западного и Восточного богословия, крестовые походы, Реформация и новейшее время. Особое место уделяется обзору истории Церкви в Украине, начиная с Киевской Руси, с целью ознакомления студентов с многооб- разием деноминаций христианской Церкви в Украине.

Миссиология и евангелизм

Курс дает студентам знание о библейско-богословском основании, принципах и практическом воплощении миссий. Его цель — показать, что благовестие является первоочередной обязанностью церкви и выполнением великого поручения Господа Иисуса Христа. Курс знакомит студентов с историей миссий, начиная от первоапостольского периода Деяний до сегодняшнего времени, а также с современным состоянием миссий и миссионерского служения в церквах и рассматривает различные методы и способы евангелизации и ученичества.

Культы и мировые религии

Исследование исторических корней, происхождения, развития, доктрин, руководящих личностей и деятельности основных религиозных культов, изучение возможных подходов представления исторической христианской веры членам различных культов.

Методика преподавания христианской этики (практический курс)

В практическом курсе по христианской этике студенты овладеют основами преподавания и построения уроков по этике в средних общеобразовательных учебных заведениях, колледжах и высших учебных заведениях. Овладеют спецификой построения и подачи урока по Этике в школе, колледже. Ознакомятся с новыми тенденциями в преподавании в современной школе, рассмотрят инновационные технологии, которые используются в учебных заведениях Украины. Студенты ознакомятся с принципами и методикой построения урока для светского учебного заведения. В ходе работы они должны будут составить уроки для разных возрастных групп, используя интерактивные методы преподавания, разные виды наглядных пособий. В курсе также рассматриваются темы,касающиеся этики поведения учителя и основы этикета (христианский образ жизни, правила и нормы речевого этикета, манеры поведения и др.).

Методика музыкального служения в ВШ

Курсом предусмотрено изучение основных понятий нотной грамоты и основ дирижирования. Курс рассматривает место пения и музыки в воскресной школе, дает студентам методические рекомендации относительно подбора детских песен соответственно теме урока и возрасту детей, прослушивания, разучивания текста и мелодии песни. Программой данного предмета предусмотрено ознакомление студентов с особенностями детского голоса, возрастным певческим диапазоном.

Всі навчальні програми

Деталі навчальних програм